Click for Gdansk, Poland Forecast
 
 
 

Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko

PREZESA ZARZĄDU

„Siarkopol” Gdańsk Spółka Akcyjna

Rada Nadzorcza, w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, sprawdzenia i oceny kwalifikacji kandydatów oraz dla umożliwienia wyboru najlepszego kandydata na Prezesa Zarządu „Siarkopol” Gdańsk S.A. z siedzibą w Gdańsku, a także w związku z § 29 ust. 3 pkt 1 Statutu „Siarkopol” Gdańsk S.A., w związku z upływem kadencji Zarządu „Siarkopol” Gdańsk S.A. ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu "Siarkopol" Gdańsk S.A.

 

Treść ogłoszenia

 

 

 

Napisane dnia 02/02/2017 przez Siarkopol Gdansk S.A.