Click for Gdansk, Poland Forecast
 

AKTUALNOŚCI

 • 21/05/2019
 •   Czytaj dalej >>
 •   Czytaj dalej >>
 • 13/05/2019
 •   Czytaj dalej >>
 •   Czytaj dalej >>
 • 23/04/2019
 •   Czytaj dalej >>
 •   Czytaj dalej >>
 • 15/04/2019
 •   Czytaj dalej >>
 • 15/04/2019
 • *„Siarkopol” Gdańsk S.A., 80-601 Gdańsk, ul. mjr. H. Sucharskiego 12 **ogłasza przetarg ofertowy na wykonanie ekspertyzy technicznej estakad przenośników taśmowych siarki zlokalizowanych na terenie siedziby Spółki „Siarkopol” Gdańsk S.A.* Czytaj dalej >>
 •   Czytaj dalej >>
 • 08/03/2019
 • *„Siarkopol” Gdańsk S.A., 80-601 Gdańsk, ul. mjr. H. Sucharskiego 12**  * Czytaj dalej >>
 •   Czytaj dalej >>
 • 19/02/2019
 • *„Siarkopol” Gdańsk S.A., 80-601 Gdańsk, ul. mjr. H. Sucharskiego 12** * Czytaj dalej >>
 •   Czytaj dalej >>
 • 25/01/2019
 • *„Siarkopol” Gdańsk S.A., 80-601 Gdańsk, ul. mjr. H. Sucharskiego 12** * Czytaj dalej >>
 •   Czytaj dalej >>
 • 08/11/2018
 •   Czytaj dalej >>
 •   Czytaj dalej >>
 • 11/09/2018
 •   Czytaj dalej >>
 •   Czytaj dalej >>
 • 23/08/2018
 • Gdańsk, dn. 23 sierpnia 2017  Czytaj dalej >>
 •   Czytaj dalej >>
 • 20/08/2018
 • Przedsiębiorstwo „Siarkopol” Gdańsk Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku niniejszym pismem zaprasza do złożenia oferty na realizację Zamówienia obejmującego opracowanie technologii naprawy odstojnika nr 3 oraz wykonanie prac remontowych odstojnika nr 3 na oczyszczalni ścieków w Siarkopol Gdańska S.A. Czytaj dalej >>
 •   Czytaj dalej >>
 • 16/08/2018
 • Przedsiębiorstwo „Siarkopol” Gdańsk Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku niniejszym pismem zaprasza do złożenia oferty na realizację Zamówienia obejmującego wykonanie i zabudowanie tacy przeciwrozlewowej na stanowisku rozładunkowym toru nr 33 w Siarkopol Gdańska S.A. Czytaj dalej >>
 •   Czytaj dalej >>
 • 16/08/2018
 • Przedsiębiorstwo „Siarkopol” Gdańsk Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku niniejszym pismem zaprasza do złożenia oferty na realizację Zamówienia obejmującego dobranie i wykonanie robót polegających na zabudowaniu separatora węglowodorów odwodnienia tac przeciwrozlewowych stanowiska rozładunkowego toru nr 32 i nr 33 w Siarkopol Gdańska S.A. Czytaj dalej >>
 •   Czytaj dalej >>
 • 25/05/2018
 • Zarząd Spółki „Siarkopol” Gdańsk S.A. z siedzibą w Gdańsku (KRS 0000045354) ("Spółka"), działając na podstawie art. 418  w zw. z art. 416 § 3 k.s.h., niniejszym ogłasza uchwałę nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9.05.2018r. w sprawie przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych, o następującej treści: Czytaj dalej >>
 •   Czytaj dalej >>
 • 22/03/2018
 • *„Siarkopol” Gdańsk S.A., 80-601 Gdańsk, ul. mjr. H. Sucharskiego 12, poszukuje kandydatów na stanowisko:* Czytaj dalej >>
 •   Czytaj dalej >>
 • 02/11/2017
 • *„Siarkopol” Gdańsk S.A., 80-601 Gdańsk, ul. mjr. H. Sucharskiego 12, zwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonanie prac remontowych infrastruktury kolejowej bocznicy położonej w Gdańsku ul.mjr.H. Sucharskiego 12* Czytaj dalej >>
 •   Czytaj dalej >>
 • 29/08/2017
 • *„Siarkopol” Gdańsk S.A., 80-601 Gdańsk, ul. mjr. H. Sucharskiego 12, ogłasza przetarg w formie ofert pisemnych na wykonanie remontu sieci wodociągowej i ppoż na terenie siedziby „Siarkopol” Gdańsk S.A.* Czytaj dalej >>
 •   Czytaj dalej >>
 • 12/07/2017
 • *„Siarkopol” Gdańsk S.A., 80-601 Gdańsk, ul. mjr. H. Sucharskiego 12, ogłasza przetarg w formie ofert pisemnych na sprzedaż LOKOMOTYWY SPALINOWEJ MANEWROWEJ SM42 NR 2090* Czytaj dalej >>
 • Czytaj dalej >>
 • 12/07/2017
 • *„Siarkopol” Gdańsk S.A., 80-601 Gdańsk, ul. mjr. H. Sucharskiego 12, ogłasza przetarg w formie ofert pisemnych na sprzedaż urządzeń wymienionych w załączniku * Czytaj dalej >>
 • 08/06/2017
 • *„Siarkopol” Gdańsk S.A., 80-601 Gdańsk, ul. mjr. H. Sucharskiego 12, **ponownie ogłasza przetarg w formie ofert pisemnych **na **wykonanie prac polegających na rozbiórce, usunięciu i utylizacji obiektów ** * Czytaj dalej >>
 • Czytaj dalej >>
 • 19/06/2017
 • Szanowni Państwo, Czytaj dalej >>
 • Czytaj dalej >>
 • 05/06/2017
 • *„Siarkopol” Gdańsk S.A., 80-601 Gdańsk, ul. mjr. H. Sucharskiego 12* Czytaj dalej >>
 • Czytaj dalej >>
 • 05/06/2017
 • *OGŁOSZENIE O PRZETARGU**  **„Siarkopol” Gdańsk S.A. z siedzibą w Gdańsku  ogłasza przetarg w formie ofert pisemnych na wykonanie prac polegających na rozbiórce, usunięciu i utylizacji obiektów przemysłowych położonych na terenie siedziby „Siarkopol” Gdańsk S.A.** * Czytaj dalej >>
 • Czytaj dalej >>
 • 13/03/2017
 • *„Siarkopol” Gdańsk S.A., ul. Mjr. H. Sucharskiego 12, 80-601 Gdańsk **ogłasza przetarg ofertowy na sukcesywne dostarczanie oleju napędowego na potrzeby spółki.* Czytaj dalej >>
 • Czytaj dalej >>
 • 13/03/2017
 • *„Siarkopol” Gdańsk S.A., 80-601 Gdańsk, ul. mjr. H. Sucharskiego 12* Czytaj dalej >>
 • Czytaj dalej >>
 • 01/02/2017
 • Komunikat Prasowy Czytaj dalej >>
 • Czytaj dalej >>
 • 02/02/2017
 • *Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko* Czytaj dalej >>
 • Czytaj dalej >>
 • 30/01/2017
 • Siarkopol Gdańsk S.A. informuje o przetargu na dostawę odzieży ochronnej, roboczej oraz obuwia dla PERN S.A., OLPP sp. z o.o., Siarkopol Gdańsk S.A. oraz Naftoserwis sp. z o.o. Czytaj dalej >>
 • Czytaj dalej >>