Click for Gdansk, Poland Forecast
 

AKTUALNOŚCI

 • 02/11/2017
 • *„Siarkopol” Gdańsk S.A., 80-601 Gdańsk, ul. mjr. H. Sucharskiego 12, zwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonanie prac remontowych infrastruktury kolejowej bocznicy położonej w Gdańsku ul.mjr.H. Sucharskiego 12* Czytaj dalej >>
 •   Czytaj dalej >>
 • 29/08/2017
 • *„Siarkopol” Gdańsk S.A., 80-601 Gdańsk, ul. mjr. H. Sucharskiego 12, ogłasza przetarg w formie ofert pisemnych na wykonanie remontu sieci wodociągowej i ppoż na terenie siedziby „Siarkopol” Gdańsk S.A.* Czytaj dalej >>
 •   Czytaj dalej >>
 • 12/07/2017
 • *„Siarkopol” Gdańsk S.A., 80-601 Gdańsk, ul. mjr. H. Sucharskiego 12, ogłasza przetarg w formie ofert pisemnych na sprzedaż LOKOMOTYWY SPALINOWEJ MANEWROWEJ SM42 NR 2090* Czytaj dalej >>
 • Czytaj dalej >>
 • 12/07/2017
 • *„Siarkopol” Gdańsk S.A., 80-601 Gdańsk, ul. mjr. H. Sucharskiego 12, ogłasza przetarg w formie ofert pisemnych na sprzedaż urządzeń wymienionych w załączniku * Czytaj dalej >>
 • 08/06/2017
 • *„Siarkopol” Gdańsk S.A., 80-601 Gdańsk, ul. mjr. H. Sucharskiego 12, **ponownie ogłasza przetarg w formie ofert pisemnych **na **wykonanie prac polegających na rozbiórce, usunięciu i utylizacji obiektów ** * Czytaj dalej >>
 • Czytaj dalej >>
 • 19/06/2017
 • Szanowni Państwo, Czytaj dalej >>
 • Czytaj dalej >>
 • 05/06/2017
 • *„Siarkopol” Gdańsk S.A., 80-601 Gdańsk, ul. mjr. H. Sucharskiego 12* Czytaj dalej >>
 • Czytaj dalej >>
 • 05/06/2017
 • *OGŁOSZENIE O PRZETARGU**  **„Siarkopol” Gdańsk S.A. z siedzibą w Gdańsku  ogłasza przetarg w formie ofert pisemnych na wykonanie prac polegających na rozbiórce, usunięciu i utylizacji obiektów przemysłowych położonych na terenie siedziby „Siarkopol” Gdańsk S.A.** * Czytaj dalej >>
 • Czytaj dalej >>
 • 13/03/2017
 • *„Siarkopol” Gdańsk S.A., ul. Mjr. H. Sucharskiego 12, 80-601 Gdańsk **ogłasza przetarg ofertowy na sukcesywne dostarczanie oleju napędowego na potrzeby spółki.* Czytaj dalej >>
 • Czytaj dalej >>
 • 13/03/2017
 • *„Siarkopol” Gdańsk S.A., 80-601 Gdańsk, ul. mjr. H. Sucharskiego 12* Czytaj dalej >>
 • Czytaj dalej >>
 • 01/02/2017
 • Komunikat Prasowy Czytaj dalej >>
 • Czytaj dalej >>
 • 02/02/2017
 • *Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko* Czytaj dalej >>
 • Czytaj dalej >>
 • 30/01/2017
 • Siarkopol Gdańsk S.A. informuje o przetargu na dostawę odzieży ochronnej, roboczej oraz obuwia dla PERN S.A., OLPP sp. z o.o., Siarkopol Gdańsk S.A. oraz Naftoserwis sp. z o.o. Czytaj dalej >>
 • Czytaj dalej >>
 • Czytaj dalej >>
 • Czytaj dalej >>