Click for Gdansk, Poland Forecast
 
 
 

Komunikat Prasowy

Zmiany w Zarządzie Spółki Siarkopol Gdańsk S.A. 

28 lutego 2017 r. Rada Nadzorcza „Siarkopol” Gdańsk S.A., w wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego, powołała Pana Tomasza Zakrzewskiego na funkcję Prezesa Zarządu Spółki.

 

 

 

Napisane dnia 01/02/2017 przez Siarkopol Gdansk S.A.