Click for Gdansk, Poland Forecast
 
 
 

„Siarkopol” Gdańsk S.A., 80-601 Gdańsk, ul. mjr. H. Sucharskiego 12, zwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonanie prac remontowych infrastruktury kolejowej bocznicy położonej w Gdańsku ul.mjr.H. Sucharskiego 12

Wykaz prac:

-wymiana podkładów kolejowych w ilości 390 sztuk  ( podkłady sosnowe typ II B+ wkręty+ pierścienie sprężyste –nowe, podkładki S 49+łapki Łp2 +śruby stopowe – staroużuteczne w dobrym stanie)

W roku 2017 do wymiany 45 podkładów

W roku 2018 do wymiany 345 podkładów ( w tym tor nr 6 do wymiany 250 podkładów ciągiem mogą być betonowe )

-wymiana podrozjazdnic w rozjeździe Rz S49 1:9 – 9 sztuk ( 3,4 m -3sztuki+ 3,5 m -4 sztuki + styk 3,6 m -2sztuki)- 2017 r

-wymiana krzyżownicy + szyna łączna  - rozjazd typ S49 ze zwrotnicą czopową-2017r

-wymiana prawej półzwrotnicy Rz S49 1:9 190 prawy 2017 r.

-poprawa prześwitu w rozjeździe –wymiar b-2017 r.

-wymiana szyn S 49 po 30 mb –sztuk 2-2017 r.

-wymiana tłucznia w okienkach 20 ton- 2017 r.

 

Oferty prosimy przesyłać do 15 listopada.2017r.

Osoba do kontaktu:

Kierownik Działu Kolejowego- Krzysztof  Zarębski 606789172, kzarebski@siarkopol.gda.pl

Napisane dnia 02/11/2017 przez Siarkopol Gdansk S.A.