Click for Gdansk, Poland Forecast
 
 
 

Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność poinformować, że Siarkopol Gdańsk SA wznowił świadczenie usług na dysponowanej przez spółkę bocznicy kolejowej. Poniżej przedstawiam zakres świadczonych usług wraz z ich cennikiem:

- godzina pracy manewrowej wraz z maszynistą - 300 zł netto,

- godzina postoju 1 wagonu na bocznicy - 1 zł netto,

- ważenie 1 wagonu – 40 zł netto. 

Posiadamy odpowiednie zaplecze torowe, sprawną infrastrukturę kolejową, lokomotywy spalinowe serii SM 42 oraz wyszkolone kadry pracownicze do realizacji tych prac. Spełnienie wymagań prawnych wymaganych przy tego typu działalności potwierdza świadectwo bezpieczeńśtwa Nr 007/UK/14 wydane przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego dla Siarkopol Gdańsk SA.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług, w celu składania zamówień i omówienia szczegółów tych zamówień proszę kontaktować się na numer telefonu: (58) 555 24 62, lub       e-mail: kzarebski@siarkopol.gda.pl

Napisane dnia 19/06/2017 przez Siarkopol Gdansk S.A.