Click for Gdansk, Poland Forecast
 
 
 

Siarkopol Gdańsk S.A. informuje o przetargu na dostawę odzieży ochronnej, roboczej oraz obuwia dla PERN S.A., OLPP sp. z o.o., Siarkopol Gdańsk S.A. oraz Naftoserwis sp. z o.o.

Numer postępowania: HZU-231-3/17

Termin składania ofert: 7 lutego 2017 r. godz. 11.00

Dokumenty do ściągnięcia:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Wyjaśnienia do SIWZ – pytania oferentów

Napisane dnia 30/01/2017 przez Siarkopol Gdansk S.A.