Click for Gdansk, Poland Forecast

 

   

   Firma Siarkopol powstała w Gdańsku w 1969 roku celem obsługi eksportu drogą morską polskiej siarki kopalnej. Od lat 90-tych Spółka sukcesywnie rozszerza asortyment obsługiwanych produktów masowych płynnych. W chwili obecnej, poza obsługą siarki Spółka świadczy usługi przeładunkowo - magazynowe produktów płynnych: petrochemicznych, chemicznych oraz pochodzenia roślinnego.

   „Siarkopol” Gdańsk S.A. posiada bezpośredni dostęp do nabrzeża portowego w odległości z możliwością przyjmowania statków o tonażu do 30.000 ton, zanurzeniem 10,1 m oraz wysokości 14 m od lustra wody. Posiadana infrastruktura techniczna, min. duża bocznica kolejowa, stosowane technologie, moce energetyczne, jak również własny teren oraz dostęp do nabrzeży portowych znakomicie sprzyjają tworzeniu subterminali magazynowych i przeładunkowych. 

   Dysponując powyższym świadczymy profesjonalne, kompleksowe usługi w zakresie przeładunku i składowania. Oferujemy przeładunki w relacjach bezpośrednich i z magazynowaniem zarówno w imporcie jak i imporcie. Obsługujemy środki transportu kolejowego oraz drogowego. Kompleksowe obsługa obejmuje także min. usługi kolejowe, ważenie pojazdów oraz wagonów kolejowych, podgrzewanie produktów w cysternach oraz kontenerach oraz obsługę spedycyjną i logistyczną.

   Dysponujemy również wolnymi powierzchniami biurowymi, składowymi oraz inwestycyjnymi.